Education

STEM - Camp School

Реалізовано 31.07.2021 - 31.10.2021

25 000 UAH

Стрімкий технологічний прогрес вимагає ґрунтовних, практичних знань, умінь та навичок. Для цього потрібні люди, які здобувають освіту задля формування компетентної та кваліфікованої особистості, що результаті забезпечує здатність вирішувати важливі проблеми життєдіяльності людини, а також сприяти успішному розвитку країни. Саме тому популярною є STEM-освіта: Science (наука), Technology (технології), Engineering (інженерія) та Mathematics (математика).

Вивчаючи комплексно ці навчальні дисципліни у "STEM - Camp School", школярі навіть у період карантинних обмежень зможуть легко засвоювати навчальний матеріал, якісно здобувати життєво-необхідні навички та вміння, затребувані у XXI столітті. На сьогодні у світі STEM-освіта є одним з найбільш затребуваних підходів до освітнього процесу та символізує початок нової епохи і відмову від застарілої предметної системи на користь інтегрованого навчання.

Метою даного проєкту є створення постійно діючої школи лідера "STEM - Camp School" для розвитку творчих, природничо-математичних, лінгвістичних, лідерських, управлінських здібностей, набуття навичок соціального підприємництва та здобуття ґрунтовних знань серед вихованців міста навіть у період  карантинних обмежень.

Завдяки фінансуванню Urban Space 100 було покрито витрати на технічне забезпечення та обладнання для команд вихованців та педагогів.

Дізнатися більше