Thumbnail img 7721  1

Від(на)родження

Реалізовано 30.01.2021 - 24.04.2021

42 000 UAH

В головному задумі виставки місце концепцій та рефлексії займають щирі переживання молодої людини. Відверто неакадемічний стиль живопису, навмисне «брутальна» поверхня керамічних масок наполегливо підштовхують сприйняття до первинних, глибинних почуттів і примушують не стільки розмірковувати, скільки співпереживати.
Авторка таким чином пропонує накреслити інакший шлях вирішення «біди розумування» – чуттєвий катарсис, майже забутий від часів давньогрецьких містерій. 

"Суспільна дійсність чимдалі, усе більше підказує нам: будь-яке протистояння (ідейне, політичне, особисто-амбіційне) не просто «шкодить», воно стало відверто згубним. Зняття ключових взаємних суперечностей – нагальна людська потреба. Тривалі спроби вирішити проблему буття людини інтелектуально-розумово від початку постмодерну показали свою неспроможність: наукові рекомендації щодо расових, етнічних, міжособистісних взаємин сформульовані давно і вичерпно, але не «зачіпаючи» людину «за живе», лишаються безпорадними. Проєкт пропонує інакше, емоційне сприйняття дійсності, зафіксоване мистецькими засобами." - висловлюється Зоряна Козак, авторка виставки.

Каталог виставки фіксуватиме артефакти з виставки, документуючи подію, тексти мистецтвознавців критично трактуватимуть репродуковане. А також, як окремий артефакт, слугуватиме посібником для дослідження творчості художниці. 

Під час виставки відбулась серія авторських та кураторських екскурсій, лекцій, майстер-класів, обговорень, що сприятиме розумінню авторського погляду на проблему для якнайширшого загалу зацікавлених. Проведення циклу культурологічних бесід у просторі виставки та екскурсії за участі кураторів сприятимуть популяризації сучасного мистецтва та підвищенню суспільного зацікавлення в оновленні художнього життя міста.

Таким чином відбувся процес започаткування нових експозиційних заходів, які провокуватимуть загал на емоційне ставлення до мистецтва, а фахівців до обговорень. 

Фінансування від Urban Space 100 покрило витрати на оренду приміщення та обладнання, поліграфію, витрати на матеріали для експозиції, оплату побутових витрат учасників лекційної програми.

Дізнатися більше